ارسال نخستین محموله از بویه های پلی اتیلنی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر بندر امام

ارسال نخستین محموله از بویه های پلی اتیلنی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر بندر امام

ارسال نخستین محموله از بویه های پلی اتیلنی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر بندر امام

26 اسفند1398
ارسال نخستین محموله از بویه های پلی اتیلنی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر بندر امام

در راستای قرارداد طراحی، ساخت، حمل و تحویل بیست فروند بویه پلی اتیلنی مابین شرکت پلی اتیلن هرمزبرکه و اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام، نخستین محموله این بویه ها شامل هشت فروند بویه پلی اتیلن به این اداره ارسال گردید.

نظرات
ارسال نظر